Nacházíte se na stránkách sociální služby: DZR Koperníkova 870.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce objektu domova se zvláštním režimem

Budova Domova se zvláštním režimem na ulici Koperníkové 870 byla postavena v roce 1934 řádem sester jako charitní dům.

Stávající objekt domova byl ve všech ohledech nevyhovující. Zařízení neodpovídalo specifickým potřebám uživatelů, neumožňovalo individuální práci s klienty. Původní kapacita služby zajišťovala ubytování 60 uživatelů především  v 8 vícelůžkových pokojích. Cílovou skupinu uživatelů tvořily především osoby s mentálním postižením a zároveň lidé s duševním onemocněním. Tento stav se jevil jako nadále neudržitelný.

V rámci procesu transformace byla proto v roce 2006 zpracována studie „Rekonstrukce a přístavba budovy ústavu  pro dospělé Bohumín“, jejíž součástí bylo mimo vyčíslení předběžných nákladů nezbytných na rekonstrukci  a přístavbu budovy bývalého ÚSP Bohumín i zpracování znaleckých posudků.

Od roku 2008 prochází zařízení transformačním procesem . Původní kapacita 60 uživatelů služby domova  se zvláštním režimem se postupně snižovala a transformovala do nově vybudovaných chráněných bydlení v Bohumíně  a Karviné.

Počátkem května roku 2011  se budova i uživatelé služby dočkali  tolik očekávané a potřebné rekonstrukce. V rámci transformace pobytových služeb byl na stávající objekt vypracován projekt, který zřizovatel Moravskoslezský kraj předložil do výzvy regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 v květnu roku 2010. Projekt byl úspěšně schválen a v srpnu roku 2011 započala rozsáhlá rekonstrukce. Hlavním cílem procesu transformace, kterým sociální služba prošla, bylo  vytvořit  takový typ sociální služby, která bude odpovídat individuálním potřebám každého uživatele a bude v souladu s aktuálními trendy. Rekonstrukce objektu odklonila komplexní  poskytování sociální služby k formě individualizované podpory života uživatelů v komunitě. Vybudování jedno a dvoulůžkových pokojů a celkové snížení kapacity zařízení přineslo zlepšení životních podmínek uživatelů. V rámci nově vybudovaných prostor jsou uživatelé podporováni v samostatném zajišťování základních životních potřeb.

Rekonstrukce, která trvala 12 měsíců, byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-13  s finanční spoluúčasti Kraje. Celkové náklady projektu činily 19,5 mil. Kč.