Nacházíte se na stránkách sociální služby: DZR Koperníkova 870.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě

Informace o službě

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba je určena pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním – schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii, které mají z důvodu tohoto onemocnění sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Do okruhu osob, kterým je služba určena, nepatří osoby:

 • aktuálně závislé na návykových látkách (alkoholu a jiných drogách, vyjma nikotinu),
 • s převažujícími potížemi v oblasti poruch osobnosti,
 • se závažným zrakovým postižením, které potřebují specificky upravené prostředí a podmínky,
 • se střední, těžkou a hlubokou mentální retardací,
 • s organickým poškozením mozku (vyjma F 06.2),
 • syndromem demence,
 • s poruchami autistického spektra,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní uživatele (nebezpečí epidemie),
 • kterým poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady, kterými se poskytování služby řídí

 • Slušnosti
 • Trpělivosti
 • Odbornosti
 • Spolupráce
 • Pozitivního přístupu
 • Individuálního přístupu
 • Důstojnosti a ochrany práv
 • Aktivizace k nezávislosti a samostatnosti