Nacházíte se na stránkách sociální služby: DZR Koperníkova 870.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce

Pro zájemce

Jednání se zájemcem o službu se uskutečňuje s osobou, která má o sociální službu zájem. Jednání se uskutečňuje v kanceláři pracovníka pověřeného jednáním se zájemcem o službu nebo v přirozeném domácím prostředí či v místě současného pobytu zájemce o službu.

Osobu omezenou ve svéprávnosti zastupuje u jednání soudem ustanovený opatrovník. Zastupování však nesmí být na úkor přímého kontaktu s osobou zájemce o službu, zejména pak bezprostředního poskytování informací i rozhodování. Na přání zájemce se jednání mohou zúčastnit další osoby, které zájemce určí.

Jednání se zájemcem o službu zahrnuje

  • informování o poskytované sociální službě – obecné seznámení zájemce se službou, cílovou skupinou, prostředím, podmínkami a obecnými způsoby a možnostmi poskytování služby, atp.,
  • projednávání očekávání, potřeb a osobních cílů zájemce o službu,
  • projednávání možné individuální podpory.

Pracovník pověřený jednáním – vedoucí zařízení nebo sociální pracovník, případně ředitelka organizace.

V případě, že se zájemce o poskytnutí služby dostaví v době, kdy není přítomen žádný z pracovníků pověřených jednáním, obdrží základní informace o poskytované službě s kontakty na pověřeného pracovníka a informační brožury. Stejně jako informace, jak se může s pověřenými pracovníky kontaktovat.

Formy předávání informací

  • osobní poradenský rozhovor v pracovní dny pondělí a čtvrtek od 08:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 14:00 hod. První pondělí v měsíci v době od 09:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 17:00 hod. V jiných termínech po telefonické dohodě s pracovníkem pověřeným jednáním (tel: +420 596 013 484 nebo +420 604 306 262),
  • telefonický rozhovor,
  • písemně či e-mailem.

Aktualizace žádosti

Žadatel má povinnost každoročně svou žádost telefonicky, emailem či osobně aktualizovat tzn. potvrdit svůj zájem o službu.